กำจัดมด ( Ants )

มด ( Ants )

   มด เป็นแมลงชนิดเดียวกับผึ้ง อยู่ในอันดับ Hymenoptera  ตัวมีขนาดเล็ก อยู่ร่วมกันเป็นสังคม สร้างความรำคาญให้กับที่พักอาศัย โดยปกติ มดจะออกหากินตลอดเวลาและมีความไวต่อกลิ่นของอาหารประเภท น้ำตาล น้ำหวาน แป้ง 

  ชนิดของมด ปกติทั่วไปมดที่สร้างปัญหาให้กับมนุษย์ ได้แก่ มดน้ำตาลเข้ม มดละเอียด มดแดง มดคันไฟ อื่น ๆ

  อันตรายจากมด อันตรายจากมด การป้องกันตัวของมดโดยการกัดศัตรู ให้ได้รับความเจ็บปวด จะปล่อยพิษออกมา ทำให้เป็นผื่นคัน ผิวหนังปวดบวมอักเสบ ในบางครั้ง มดจะเข้ามาแย่งกินอาหาร ทำให้อาหารเน่าบูด อาจทำให้เกิดโรคท้องเสียได

      วิธีการกำจัดมด

  1. ภายในตัวบ้าน หรืออาคาร

  เจ้าหน้าที่จะสเปรย์หรือฉีดพ่นน้ำยาเคมีบริเวณที่พักของ มด  บริเวณทางเดินของ มด บริเวณมุมอับชื้น หรือแหล่งอาหารของ มด และแหล่งบริเวณต่าง ๆ ภายในตัวบ้านเช่น วงกบประตู หน้าต่าง ท่อน้ำทิ้ง จุดที่ทิ้งเศษอาหาร รอยแตก รอยร้าวผนังบ้านหรืออาคาร ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องเก็บของ เป็นต้น

  2.  ภายนอกบ้าน หรืออาคาร

  ในกรณีพบรังมดให้ทำลายและใช้สารเคมีฉีดพ่นลงในบริเวณนั้น ๆ บริเวณสนามหญ้า หรือกำแพงบ้าน ใช้สเปรย์สารเคมีป้องกันมด และบริเวณรอบ ๆ ริมบ้านหรืออาคารอาจจะใช้เคมีผงโรยโดยรอบเพื่อป้องกันมดนำอาหารเข้ามาใบ้านได้

      การเตรียมพื้นที่ในการฉีดมด

  1. บริเวณในห้องครัวควรจัดเก็บอาหารใฝห้มิดชิดหรือเครื่องครัวอื่น ๆ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสารเคมี

  2. ส่วนประกอบบริเวณอื่น ๆ อาจจะต้องเก็บจัดเข้าของหรือเครื่องใช้ที่ไม่สามารถทนต่อน้ำหรือสารเคมีได้

 


 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 143,900