ปลวก ( Termites )

ปลวก ( Termites )

ปลวก จัดเป็นแมลงชนิดหนึ่ง ในอันดับ Order Isoptera มีชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นสังคม เป็นศัตรูร้ายที่ทำลายอาคารบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้าง เครื่องเรือน วัสดุกระดาษ โดยปลวกตัวเล็กๆ นี้ มีความขยันที่สุดในโลก ออกหาอาหารได้ตลอด 24 ชั่วโมง อาศัยอยู่ใต้ดินในสภาพที่มีความชื้นสูง อาหารที่ชอบจำพวกเซลลูโลส เช่น ตู้เสื้อผ้า กล่องกระดาษ เศษไม้ เนื้อไม้ทุกชนิด

วงจรชีวิตของปลวก ประกอบ ด้วย 3 วรรณะ คือ ปลวกสืบพันธุ์ ปลวกทหาร ปลวกงาน แต่ละวรรณะจะแบ่งหน้าที่กันทำงาน ซึ่งภายในรัง 1 รัง จะมีปลวกงานจำนวนมากที่สุด ทำหน้าที่ทุกอย่างภายในรัง โดยเฉพาะการหาอาหารมาเลี้ยงภายในรัง

ปัญหาจากปลวก ต้อง กำจัดก่อนเกิดปัญหา ถือเป็นวิธีที่ดีที่สุด เพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้ให้มีปัญหา จะสร้างความเสียหายมากกว่า อาจจะต้องสร้างบ้านกันใหม่ เนื่องจากจทำให้การแก้ไขปัญหาได้ยากกว่า

 

ปลวกแบ่งได้ 2 ชนิด คือ

1.  ปลวกใต้ดิน

2.  ปลวกไม้แห้ง  

 

 วิธีกำจัดปลวก

วิธีที่ 1  บ้าน / อาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

  1.1 Pipe Treatment System  เป็นระบบ การวางท่อ  (Chemical pipe)  การป้องกันปลวกใต้อาคารตามบริเวณห้องต่าง ๆ   ตามแนวคานคอดิน และ อัดน้ำยาเคมีผ่านท่อ  โดยใช้เครื่องมืออัดแรงดันสูง และฉีดน้ำยาเคลือบผิวดิน ใต้อาคาร เพื่อทำให้ผิวดินส่วนนั้นเป็นพิษเกินกว่าที่ปลวกจะอาศัยอยู่ หรือแทรกตัวผ่านเข้ามาทำลายตัวอาคารได้ โดยเริ่มปฏิบัติงานหลังจากขึ้นคานคอดินเรียบร้อยแล้ว และควรจะปรับหน้าดินก่อนการอัดและสเปรย์เคมีลงดิน ต้องครอบคลุมพื้นที่ทุกจุดของบ้านหรืออาคาร รวมทั้งพื้นที่รอบ ๆ ตัวบ้านด้วย เพื่อป้องกันปลวก เข้ามาสู่บ้านหรืออาคารจากส่วนใดส่วนหนึ่งของตัว บ้าน หรือ อาคาร

  1.2 Soil Treatment System เป็นระบบ ป้องกันปลวก โดยการ อัดน้ำยาเคมีป้องกันปลวกลงดิน ก่อนเทพื้นคอนกรีตชั้นล่างระหว่างก่อสร้าง หลังจากการถมดินทรายชั้นสุดท้ายจนแน่นเตรียมพร้อมสำหรับเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อนที่จะเทคอนกรีตหล่อพื้นอาคารหรือก่อนปูแผ่นพื้นอาคาร การอัดและสเปรย์เคมี ลงดินต้องครอบคลุมพื้นที่ทุกจุดของตัวบ้าน หรือ อาคาร รวมทั้งพื้นที่รอบ ๆ ตัว บ้านหรืออาคาร ด้วย เพื่อป้องกันเข้ามาสู่บ้านหรืออาคาร จากส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวบ้านหรืออาคารได้

วิธีที่ 2  บ้าน / อาคารหลังการก่อสร้าง

  2.1 ระบบ Nemesis system   หรือ ระบบเหยื่อกำจัดปลวก ระบบเหยื่อเนเมซิส (NEMESIS) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการถูกออกแบบมาสำหรับการกำจัดปลวกอย่างมืออาชีพ สะอาด และปลอดภัยสำหรับบ้านคุณและทุกคนในบ้าน จึงทำให้หมดปัญหา และไร้กังวลจากการรุกรานของปลวกซึ่งนำความเสียหายมาสู่บ้านเรือน เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบ และผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ ในการป้องกันกำจัดปลวกเพื่อมั่นใจและใว้วางใจได้ว่าบ้านของคุณจะปราศจากเจ้าปลวกร้ายและปลวกจะไม่กลับมารุกรานบ้านของคุณอีก เนเมซิส (NEMESIS) ได้ผ่านการวิจัยและพัฒนาจากสถาบันชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย เพื่อที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดในการปกป้องคุ้มครองบ้านเรือนของคุณไม่ให้ปลวกเข้าทำลายอีกต่อไป

 

  2.2  Post Treatment System  เป็นการเจาะพื้นอัดน้ำยาลงดินใต้พื้นบ้านหรืออาคาร หลังจากการเทคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหรืออาคารที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ การเจาะพื้นต้องเจาะภายในบ้านและรอบ ๆ บริเวณบ้านโดยเฉพาะจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเข้าทำลายของปลวก เช่น ใต้บันได ห้องเก็บของบริเวณบิ้วท์อิน วงกบประตู หน้าต่าง เป็นต้น รวมทั้งการ อัดและสเปรย์เคมี ในส่วนปล่องท่อน้ำทิ้ง ปล่องท่อชาร์ป เสาหลอก บริเวณฝ้า การปฏิบัติงานดูแลภายในบ้านชั้นล่าง บน รอบตัวบ้าน สนามหญ้า บริเวณกำแพงบ้าน บริเวณหน้าบ้าน ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมทั้งตัวบ้านและนอกบ้าน เพื่อ ป้องกันปลวก เข้าสู่ตัวบ้านและอาคารได้


 การเตรียมพื้นที่ในการฉีดปลวก

  1. บริเวณในห้องครัวควรจัดเก็บอาหารให้มิดชิดหรือเครื่องครัวอื่น ๆ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสารเคมี

  2. ส่วนประกอบบริเวณอื่น ๆ อาจจะต้องเก็บจัดเข้าของหรือเครื่องใช้ที่ไม่สามารถทนต่อน้ำหรือสารเคมีได้

 

Visitors: 143,900