กำจัดหนู ( Rats )

หนู ( Rats )

หนู เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดเล็ก เป็นศัตรูกับมนุษย์มานานนับพันปี ซึ่งหนูชอบความสุขสบายมีที่พักอาศัยได้ทั้งภายในและรอบอาคาร ซึ่งจะอยู่ใกล้กับแหล่งอาหาร แหล่งน้ำ ท่อระบายน้ำในตลาดสด โกดังเก็บพืชผลการเกษตรอาคาร โรงงาน โดยหนูสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี มีช่วงอายุที่ยืนยาว มีการแพร่ขยายพันธุ์ได้ตลอดทั้งปี ซึ่งพบว่า หนู 1 คู่ สามารถขยายพันธุ์ได้ 470 ตัว/ปี โดยใช้เวลาตั้งท้อง 23 วัน (คลอดลูกครั้งละ 8 ตัว)

ชนิดของหนูที่สร้างปัญหา คือ หนูพุก หนูท้องขาว หนูหริ่ง หนูท่อ ซึ่งส่วนใหญ่ออกหาอาหารกินในช่วงกลางคืน

อันตรายจากหนู จัด ว่าหนูเป็นสัตว์กัดแทะที่ชอบเข้าทำลายสินค้าการเกษตร วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้ได้รับความเสียหาย ยังเป็นสัตว์พาหะนำโรคร้าย นำความสกปรก ส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย ได้แก่ กาฬโรค โรคฉี่หนู โรคดีซ่าน โรคไข้รากสาด โรคอาหารเป็นพิษ โรควาย ทำให้เสียชีวิตได้รวดเร็ว

วิธีกำจัดหนู

1. วางเหยื่อพิษกำจัดหนู
2. วางกาว (GLUE BOARD / STICKY BOARD) ตามพื้นที่เหมาะสมและบริเวณที่วางเหยื่อพิษไม่ได้

3. วางกับดักหนู

4. ใช้สารสมุนไพรฉีดไล่

5. ใช้เครื่องไล่หนู 

Visitors: 143,900