กำจัดเรือด

ตัวเรือด (Cimex lectularius)

ภาพลักษณ์

               

  • มีขนาดความยาว 4-5 มม.
  • มีลักษณะเป็นวงรีเเละแบนเรียบจากข้างหลังไปยังข้างล่างของลำตัว มีขาที่เจริญเติบโตเต็มที่อย่างสมบูรณ์แต่ไม่มีปีก
  • ส่วนรอบๆ ปากนั้นถูกปรับให้เข้ากับการเจาะเเละการดูด
  • มีสีเเดงน้ำตาล

วงจรชีวิต

  • ไข่จำนวน 200-500 นั้นจะถูกวางจากการวางไข่จำนวน 10 ถึง 50 ครั้ง

นิสัย

  • กินเลือดมนุษย์
  • สามารถ พบได้ในบริเวณรอยเเตกและรอยร้าว,ผนังเตียง,ด้านหลังกระดาษบุผนังที่ ลอกออกมา, ปูนที่เเตก, สวิตซ์ไำฟ, ข้างใต้พรม, แผ่นกระดานปิดขอบผนัง, ฯลฯ
  • ตัวเรือดนั้นออกหากินเวลากลางคืน
Visitors: 143,899