ผลงานที่ผ่านมา ลูกค้าอ้างอิงประเภทหน่วยงานราชการ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง                      การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย                                     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ห้องสมุดวัดอนงค์คราม                                         ห้องสมุดประชาชนหนองจอก

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ                                       ห้องสมุดภาษีเจริญ

ห้องสมุดเสรีไทย                                               สาธารณะสุข 59 (สาขาทุ่งครุ)

ห้องสมุดราษฎ์บูรณะ                                           กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ห้องสมุดธรรมศิริพงศ์                                          การกีฬาแห่งประเทศไทย (สนามกีฬาหัวหมาก)

ห้องสมุึด ซ.พนางค์ (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)                       การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

กรมคุมประพฤติ                                               ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ เขตราษฎ์บูรณะ

                                                              

 

                                                            

 

 

 

                                                                    

 

                                                                           

 

                                                                                    

 

                                                              


                      

Visitors: 143,900