ผลงานที่ผ่านมา ลูกค้าอ้างอิงประเภทหน่วยงานราชการ

การบริการด้วยมืออาชีพ M&M จึงได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐในการเข้าให้บริการ

1.คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

3.ห้องสมุดวัดอนงค์คราม

4.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

5.ห้องสมุดเสรีไทย

6.ห้องสมุดราษฎ์บูรณะ

7.ห้องสมุดธรรมศิริพงศ์

8.ห้องสมุด ซ.พนางค์ (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)

9.มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

10.กรมควบคุมความประพฤติ

11.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

12.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

13.ห้องสมุดประชาชนหนองจอก

14.ห้องสมุดภาษีเจริญ

15.สาธารณะสุข 59 (สาขาทุ่งครุ)

16.กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

17.การกีฬาแห่งประเทศไทย (สนามกีฬาหัวหมาก)

18.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

19.ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ เขตราษฎ์บูรณะ

Visitors: 235,729