เครื่องดักแมลงแบบพัดลมดูด พร้อมเหยื่อย่อยุง Octenol

เครื่องดักยุงและแมลง แบบพัดลมดูด " MOSTRAP "

รายละเอียดสินค้า

1, แสง UV, TiO2

2 ก๊าซ CO2 (เลียนแบบการหายใจออกของมนุษย์)

3, กรดแลกติก + octanol

4, ผลิตภัณฑ์สีดำดึงดูดยุง

 

ในกล่องประกอบด้วย:

Power converter UK/EU plug 10m Low voltage cord

Escape free XL catch bag

1 x RapidAction attractant

Owner's Manual UK/DE/SE/FIN/NO

 

Attract mosquitoes:

 1.UV-light

2.Heat

Octenol / Lactic Acid

Catalytic C02

 

Area   coverage:

 • Cover a radius of 22m
 • Area: 1000m2

  Accessories:

 • RapidAction Universal Lures
 • RapidAction Chip Lure
 • RapidAction CO2 Booster 
 • RapidAction UV-Tube
 • RapidAction Catch Net
 • Extension Cord 10  (max.20m)
 • 12V Car Adapter
 • Power converter   110/230-12V
Visitors: 143,899