กระดาษกาวดักแมลงวันอัจฉริยะ

กระดาษกาวอัจฉริยะ นำเขาจากประเทศจีนไม่มีสารเคมมีปลอดภัย นำไปวางไว้ที่จุดแมลงวันมารบกวน เช่นร้านอาหาร,ขายอาหารหรือจุดที่แมลงวันระบาด

ราคาขายแผ่นละ15บาท

ขนาด 18.5 x 25.5 เซ็นติเมตร

ใช้ได้ติดต่อกันหลายวัน

 

Visitors: 143,900