สารกำจัดแมลง เคมไดรท์ เอ็มอี

สารกำจัดแมลง เคมไดรท์ เอ็มอี ( Chemdrite ME )

สารเคมีสูตรพิเศษ ออกฤทธิ์ช้า ค่อยทยอยออกฤทธิ์

  ที่ผลิตมุ้งเน้นที่ความปลอดภัย และมีฤทธิ์ตกค้างยาวนาน ถูกพัฒนาจากปัญหาของงานกำจัดแมลงตามบ้านเรือน ในเรื่องคุณภาพในการกำจัดแมลง เรื่องของความปลอดภัยและรวมถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในสถานบริการ

เคมไดรท์ เอ็มอี อาจจะออกฤทธิ์ การฆ่าช้าเล็กน้อย แต่จะมีฤทธิ์กำจัดแมลงคงทนอยู่ได้นานกว่ายาทั่วไป สามารถผสมฉีดพ่นแมลงโดยที่ไม่มีกลิ่นรบกวนผู้อยู่อาศัย และไม่มีคราบทำให้บ้านเรือนสกปรก ใช้ง่าย 

ประโยชน์ ใช้กำจัดแมลงวัน แมลงสาบ มอด มด ปลวก และยุง

อัตราการใช้ ฉีดพ่นทั่วไป ใช้อัตรา 100 ซีซี / น้ำ 5 ลิตร

Visitors: 143,899