เครื่องอัดน้ำยาแรงดันสูง

1.เครื่องอัดน้ำยาแรงดันสูง ยี่ห้อ HONDA 5.5และปั้ม 1" พร้อมสาย20 ม.,ก้านฉีด  

2.เครื่องอัดน้ำยาแรงดันสูง ยี่ห้อ HINODA 5.5และบั้ม 1" พร้อมสาย20ม.,ก้านฉีด  

3.เครื่องอัดน้ำยาแรงดันสูง ยี่ห้อ HINODA,TONADO 5.5และบั้ม 1" พร้อมสาย20ม.,ก้านฉีด  

Visitors: 143,899