การจัดการความรู้และพัฒนาทักษะ

เรามีการอบรมพัฒนาความรู้และทักษะให้กับองค์กรและบุคคลากรสม่ำเสมอ

ทำให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจว่า ท่านจะได้รับบริการจากมืออาชีพในทุกครั้ง โดยทีมบริการที่ชำนาญงานผ่านการฝึกอบรม ฝึกฝน ในการทำงาน แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้ตรงจุดไม่ต้องกังวลปัญหาการแก้ไขงานซ้ำซากหรืองานไม่ได้ผลอีกต่อไป

งานอบรมกับ TPMA และสมาคมอื่นๆ

งานอบรมด้านการบริหารจัดการคุณภาพ ISO9001:2015

งานอบรมชุดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ

Visitors: 235,729