กระดาษกาวดักหนู เอ็ม กลูแร็ท ชนิดกล่องสำเร็จรูป

กระดาษกาวดักหนูไดคัท

วิธีใช้

    ใช้สำหรับดักสัตว์ ดักหนู

 

Visitors: 143,899